Dialog mellem en muslim og en jøde..

Oprindeligt postet på TV2-blog 11/7-08

 

Hej alle:o)

Jeg har en dialog med en god ven, som er muslim, som er ved at gribe om sig.. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at få andre folks input på de tanker jeg præsenterer, så derfor vil jeg dele mit seneste svar med jer:

————————————————————–

Noget jeg har spurgt mig selv meget om, siden jeg egentlig begyndte at se med kritiske øjne på kristendommen, er netop begrebet ‘frelse’.. De kristne taler om at vi skal ‘frelses’ og at kun Jesus ‘frelser’.. Men hvad betyder det? At blive ‘frelst’? Og hvad er det de mener at vi skal ‘frelses’ fra?

Ud fra hvad Paulus forklarer, så skal vi frelses fra ‘Loven’ (Torahen), men hvorfor det? Der er et par punkter som jeg reagerer mod her:

For det første: Hvis Torahen er givet af G-D, så kan den vel ikke være ‘ond’ eller ‘dårligt’? Specielt ikke hvis G-D er kærlig og bamhjertig, hvorfor skulle Han så give os en ‘ond Lov’? Det hænger ikke sammen..

For det andet: Når vi læser Torahen, så står der tydeligt at Torahen blev givet Bney Yisrael (Israels børn) som en velsignelse og for det gode.. Den blev givet dem og kun til dem, fordi at de skulle være et folk der skiller sig ud fra de andre nationer.. For at de skulle være et helligt folk og et folk af præster.. Altså er Torahen ikke givet til alle, men kun Bney Yisrael..
Hvis det er sådan, hvorfor skal en græker så ‘frelses’ fra Torahen? Han er jo ikke forpligtet til at holde den? Kan du følge mig?

Jesus selv omtaler da heller ikke Torahen som en forbandelse eller at han ville ‘frelse’ folk fra Torahen.. Han taler om trøst til de undertrykte..

Udover det.. ‘Frelse’ i jødedommen er netop det, frelse fra undertrykkelse.. Når vi taler om at blive ‘frelst’, er et i forståelsen at blive ‘udfriet’.. At blive et frit folk, der kan lovprise G-D i frihed uden undertrykkelse, som også udgangen fra Egypten er et eksempel på.. Moshe Rabeenu sagde til P’rao (Farao): “כֹּה-אָמַר יְ-וָה, אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל, שַׁלַּח אֶת-עַמִּי, וְיָחֹגּוּ לִי בַּמִּדְבָּר” Dette siger Herren, Israels G-D: Lad mit folk gå, så de kan fejre mig i vildmarken (ørkenen)”

Dette er det vi er bestemt til, at lovprise Herren i frihed, som Han lovede os allerede ved Avraham Avinu..

Igennem tiden har det vidst sig at der er folkeslag der hader det jødiske folk, som f.eks. Amalek, filistrerne og andre mere kendte folk;o).. Herren har lovet os en leder der, som David haMelech, skal komme og udfri os fra nationernes undertrykkelse og gøre os til et folk af præster, et helligt folk for Herren..

Jeg tror det er i forståelsen af ‘frelsen’, at jøder og ikke-jøder tit taler forbi hinanden.. Fordi vi lægger to vidt forskellige meninger i det.. Den vestlige verden har overtaget den kristne forståelse af ‘frelse’ og taler derfor fuldstændigt forbi jøden.. Det er jo to fuldstændigt modsatte tolkninger og forståelser.. Den kristne frelses fra at skulle forholde sig til Torah, hvor jøden frelses til at kunne forholde sig fuldstændigt til Torah:o).. Så når den kristne spørger mig om jeg ikke vil frelses, så er svaret jo, men det er netop ham jeg vil frelses fra:o)..

Du spørger så:

“Gør man noget skidt skal man da straffes, ligesom gør man noget godt skal man belønnes! Uanset… Hvis skaberen altså er retfærdig…! Som han i øvrigt siger han er! Hvad der er godt/skidt må skaberen vel selv fastlægge!”

JO! Netop:o).. Men fra mit synspunkt er straf og belønning noget andet end frelse.. Vi vil alle få efter fortjeneste..

I jødedommen skelner vi dog mellem at blive straffet og belønnet i denne eller den kommende Verden.. Hvorfor ser vi f.eks. onde mennesker umiddelbart belønnes for deres ondskab, mens gode mennesker nærmest straffes for at være gode mennesker? I den kommende Verden, vil straf og belønning være langt større end her.. Derfor ser vi den onde få belønning for den smule godt han trods alt gør, i denne verden, mens straffen vil vente på ham i den kommende Verden.. Samtidigt vil den gode få straffen for den smule ondt han trods alt gør i denne verden, hvorimod belønningen vil vente ham i den kommende Verden..

Og igen.. Tit bærer en dårlig handling straffen i sig selv.. F.eks. en der stjæler.. Du stjæler én gang, men det kan være fordi du er et barn og skal prøve grænser af.. Eller du gør det af nødvendighed pga. menneskers uretfærdighed i denne verden.. Du gør det måske endnu en gang.. Men hvad så når du gør det en tredje og en fjerde gang? De to første gange vil du sige “jeg gør det ikke af ond vilje, men fordi jeg ikke vidste bedre eller ikke havde andre muligheder”, men hvad når du bliver ved med at gøre det? Så vil du tænke “Jeg gør det fordi det er det jeg gør, det er blevet en del af mig” og derefter har du (og sikkert også andre) det syn på dig.. Du ser dig selv som en tyv og vil opfatte dig som mindre end de folk du ellers sammenlignede dig med før.. Du ved selv hvor meget anseelse betyder og hvor meget det kræver at rette op på en skade, selv om det kun er sket én gang..

Lad mig give dig endnu et eksempel:

På mit arbejde har vi en gut der har fået job via kommunen.. Han har siddet inde for diverse ting, hvad kan være underordnet.. Vi ved at vi skal tage lidt lettere på ham, hvilket er fint nok, vi vil jo gerne være med til give folk en chance..

Forleden havde jeg en situation med ham, hvor han endte med at true mig med at give tæsk hvis jeg ikke holdt kæft.. Nuvel, det er første gang at han har truet mig, men jeg kender hans fortid, så det at han truer mig har skabt et anderledes syn på ham fra min side.. Den respekt jeg havde for ham før, har jeg ikke mere og jeg tiltror ham dermed ikke som jeg gjorde før.. Han er faldet i anseelse hos mig.. Jeg kan selvfølgelig vælge at sige, at jeg vil se bort fra det, men det ligger der jo stadigt.. Så på den måde bærer en handling straffen i sig selv, ved at true mig er han ‘faldet i værdi’ hos mig og andre.. Kan du følge mig?

Dermed ikke sagt at vi mener at det er straf (nok) i sig selv..

—————————

Jeg kan godt forstå din konklusion med at Islam er den endelige religion i dag, baseret på ‘overbyggelse’ på ‘overbyggelse’.. Jeg er dog ikke enig i den;o).. Forstå mig ret, jeg mener ikke at Islam er værdiløs eller mindre værd end andre religioner.. Det kan godt være at det bliver endnu en lang smøre, men jeg skal nok lige have skrevet mig frem til hvad det er jeg mener..

For mig er religion ikke som sådan et system der siger: Sådan SKAL du gøre.. For mig er religion et udtryk for hengivenhed til G-D gennem handling.. Dermed ikke sagt at alle handlinger er lige gode, når bare hengivenheden er der, for hengivenheden fordrer ønsket om at forstå hvad den rigtige handling er.. Men vi mennesker er forskellige, både på individets plan, samt overordnet i kulturelle normer.. Det er selve tankemønstrene der adskiller vores måde at tænke og opfatte ting.. En vesterlænding, en asiat, en afrikaner og en mellemøstboer (eller hvad det nu hedder:o) vil nok ikke blive enige om særligt meget, når snakken går om hvordan vi skal strukturere vores hverdag og forhold til hinanden.. Dog ville de alle nok kunne blive enige i, at vi hver især bør forsøge at forstå hinanden og acceptere at de grundlæggende behov er det samme hos alle: behovet for tryghed, mad, vand osv..

Religionen afspejler jo oftest baggrunden for hvordan mennesket i grupper tænker og forestiller sig verden..

Derfor har jeg også den forestilling at religionen ikke som sådan bør være ‘absolut’, forstået på den måde at selve strukturen og praktiseringen kan   være forskellig, men udgangspunktet bør være det samme.. Æres bør den der Æres fortjener.. Al ære til Herren, som trods alt er den Eneste.. Tilbeder man afguder, tilbeder man illusioner, som kan virke mere komprehensive og lettere at forholde sig til end En usynlig (og for nogle) fjern G-D.. Men de er ikke desto mindre falske.. Der er kun Én, og det er det jeg fokuserer på..

Når det så er sagt, så bør det rent basale være på plads, de over alt gældende bud, der, ud fra min overbevisning, baserer sig på vores fundamentale behov som vi alle deler, vores fælles udgangspunkt, samt anarkismens forbrydelse.. De tre ting vil jeg prøve at komme lidt ind på:

De fundamentale behov:

Som sagt, vi har alle de samme fundamentale behov.. Tryghed, mad, vand og så videre..

Religionen fordrer vel netop dette.. At vi skal finde tryghed i forhold til vores omverden ud fra måden religionen styrer os.. Bl.a. i form af social institution.. Vi ved hvem vi er, bl.a. ud fra religionen.. Religionen er også med til at fordre en ordentlig fordeling, sådan så alle får mad, vand samt andre basale nødvendigheder..

Det fælles udgangspunkt:

Alle mennesker stammer fra det samme udgangspunkt.. I de tre monoteistiske religioner: Jødedommen, kristendommen (jeg må tilstå at jeg har svært ved at kalde kristendommen ‘monoteistisk’, men det er en anden snak) og Islam, siger vi at vi alle stammer fra Adam og Eva..

I Talmud står der, at den der slår ét menneske ihjel, er som en der har udryddet hele menneskeheden og den der redder ét liv er som en der har reddet hele menneskeheden.. Jeg ved det samme står i al-Qurân, så vi er vel fælles om den forståelse;o)..

Vore lærde lærer os også, at grunden til at vi alle er skabt ud af ét menneske er for at den ene ikke skulle sige til den anden, at han er mere værd end den anden, da han er efterkommer af den og den..

Om man så mener at vi er efterkommere af Adam og Eva eller ikke, så har vi stadigt samme udgangspunkt: G-D!

Da der kun er Én, er vi alle skabt af Én og derfor bør man ikke føle sig hævdet over andre.. Når vi går på en brostensplads, så lægger vi ikke mærke til den enkelte sten, men stenlæggeren der har lagt stenene, vil huske hver enkelt sten og huske at han har lagt dem for helhedens skyld, ikke som sådan for den enkeltes sten skyld.. Ja, nogle sten kan være mere prydene end andre, men det er for at skabe et helt billede, ikke for at den enkelte sten skal kunne sige at den er bedre end de andre sten (sådan rent figurativt:o)..

Vi siger heller ikke i jødedommen at det jødiske folk er bedre end andre.. Tværtimod, så blev vi valgt fordi vi var det mindste af alle folk.. Men vores anderledeshed er som brostenen, med til at skabe det fulde billede.. På et fodboldhold er angriberen jo heller ikke vigtigere end målmanden, men han er lige så vigtig som målmanden..

Og endelig: Anarkismens forbrydelse:

Religion skaber struktur.. Religion er og bør være en samfundsstyrende institution.. Jeg ved at ateisten ville stene mig for at sige dette, men hvad jeg mener er, at religion, ud over at være et tilbedelsessystem, også er det administrative.. Vi ser det i jødedommen, i Islam, i hinduismen osv.. Vi får at vide hvordan vi bør indrette os i forhold til hinanden, hvordan samfundet skal bygges op, hvad der er godt og hvad der er skidt osv..

Anarkisten vil være selvbestemmende, han vil modsætte sig autoriteter, men dermed vil han også modsætte sig G-D, er AutoritetEN!.. Anarkisten er værre end ateisten, for ateisten går dog ikke mod G-D af oprørstrang, men af uvidenhed, hvorimod anarkisten, om han er troende eller ej, vil gå imod alle autoriteter, også G-D selv.. En person der siger at han vil gå mod alle autoriteter pånær G-D er ikke anarkist, han er bare irreterende;o).. Derfor mener jeg at anarkisten er den største forbryder af alle.. Farao var anarkist (han tilsidesatte alle autoriteter og ophøjede sig selv som den højeste), kejserkulten i Romerriget var anarkistisk, da den tilsidesatte G-D som højeste Autoritet og indsatte kejseren som højeste autoritet og så videre..

Jeg vil mene at enhver religion der tager hensyn til de tre ovenstående, har sin plads i denne verden..

Samtidigt så tror jeg at tilhængerne af Baha’í vil være uenig med dig i at der ikke er kommet andre religioner der ikke er af samme kaliber;o).. Men dem om det.. Personligt har jeg et meget godt indtryk af dem, omend jeg (sjovt nok) er uenig med dem i mange af deres fortolkninger af de jødiske Skrifter..

—————————

Hvad angår TaNaCh og diverse ændringer, så kan jeg roligt love dig at der ikke har været nogen;o).. Jeg har endnu ikke set noget bevis på det, tværtimod, så har fund fra før den vestlige tidsregning vist at der ikke har været ændret noget i de hebraiske Skrifter..

———————

Som konvertit er jeg faktisk ‘mere’ end en person der er født som jøde:o).. Jeg har netop, af egen fri vilje, valgt at være en del af folket og følge Herrens Bud.. Konvertitten er et stort menneske, han valgte hvad der ikke var nødvendigt.. Specielt med henblik på verdenens modvilje mod det jødiske folk (nogle har en større uvilje end andre, og nogle, heldigvis:o), slet ingen modvilje mod os:o), så er det et stort offer.. Som Ruth sagde da hun forlod sit folk og blev en del af det jødiske folk: Dit folk er mit folk og din G-D er min G-D..

Dermed ikke sagt at jeg er uenig med dig, når du skriver at det bør komme mere an på hvordan man er i G-Ds øjne end i menneskers øjne.. Tværtimod, det er det afgørende.. Netop også derfor vi siger at det ikke er et krav at være jøde for at have en plads i den kommende Verden.. Israels plads i den kommende Verden er en del af den pagt vi har med G-D.. G-D skal nok holde hvad Han har lovet, så det er op til os at holde vores del af pagten.. Også derfor vi siger at den jøde der afsiger sig Torahen ikke har nogen plads i den kommende Verden.. Hvilket betyder at jøder der f.eks. bliver kristne, mister deres plads og ikke er jøder mere..

——————–

Jeg er ikke uenig med dig i at Muhammad var en profet med et globalt budskab.. Jeg ser bare mere ‘universelt’ på det;o).. Jeg opfatter f.eks. også en person som Dalai Lama som en person med et globalt budskab..
Jeg ved godt at sidestille de to, reelt er at sætte Muhammad på en ‘lavere skammel’, specielt i en muslims øjne:o(.. Det er dog ikke min hensigt, tværtimod mener jeg mere at det er at hæve Dalai Lama til noget større;o)..  Man kan sige, at en høj ikke blive højere af at man graver et hul ved siden af det;o)..

For mig, som jøde, er den største profet nogen sinde Moshe Rabeenu (ikke overraskende:o).. For den kristne er det Jesus, for muslimen er det Muhammad osv.. Men det betyder ikke at jeg ikke ser andre, ikke-jødiske profeter, som profeter.. Jeg lægger ‘bare’ mit fokus på hvad jeg har fået overdravet fra G-D via Moshe Rabeenu, hvor muslimen gør det via Muhammad.. Ja, der er forskelle, det kan vi ikke komme udenom:o).. Men alt taget i betragtning, er enigheden så ikke om det væsentligste; at Herren vor G-D, Herren er Én?

————————————————————–

Som det fremgår, så er det jo taget ud af en længere dialog, men pga. omfanget af dialogen, vil jeg holde mig til det overordnede..

Ser frem til kommentarer:o)

Mvh

Reklamer

Læg en kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s