En generel oversigt til jødiske lovtekster – Talmud

De to talmuder følger mere eller mindre samme struktur, men der er forskelle. Hvor Talmud Yerushalmi fokuserede mere på forhold, der var essentielle for det Hellige Land (der er love, der kun gælder i det Hellige Land), såsom landbrug, fokuserede Talmud Bavli på andre forhold. Talmud Yerushalmi nåede ligeledes aldrig sin færdiggørelse, da jøderne oplevede … Continue reading En generel oversigt til jødiske lovtekster – Talmud

Reklamer

En generel oversigt til jødiske lovtekster – Mishnah & Tosefta

Som sagt samlede rabbi Yehudah haNasi en Mishnah, hvilket skete i starten af det tredje århundre (ca. 200-220 vestlig tid). Dette værk er den autoritative samling af den mundtlige lov, men ikke den eneste. Det er del i seks ”ordener”, bøger, med hvert sit fokus, omend det fokus ikke er et fast princip. Hver af … Continue reading En generel oversigt til jødiske lovtekster – Mishnah & Tosefta

En generel oversigt til jødiske lovtekster – Den Mundtlige Overlevering

Op indtil starten af det andet århundrede efter vestlig tid, var der en mundtlig overlevering, der tolkede og udlagde budene i den Skrevne Torah. Det blev fastholdt af farisæerne, at dette var en tradition, der gik tilbage til Sinaj og var autoritativ tolkning af Torahen. Så insisterende var de på det, at det blev fastholdt, … Continue reading En generel oversigt til jødiske lovtekster – Den Mundtlige Overlevering

En generel oversigt til jødiske lovtekster

I det følgende vil jeg forsøge at give en generel introduktion til de jødiske legale værker, startende med de grundlæggende tekster og så bevæge mig frem til de forskellige værker af i dag. Det er værd at påpege, at jeg forholder mig til den rabbinske tradition og derfor ikke kommer til at relatere til tekster, … Continue reading En generel oversigt til jødiske lovtekster

Hvis skyld er det egentlig?

I anledning af Tisha b’Av – den jødiske sørgedag over Templets ødelæggelse (og andre katastrofer der i følge traditionen faldt på denne dag), har jeg forfattet denne korte introduktion til en talmudisk ”midrash” – exegese – der forsøger at forklare baggrunden for Templets ødelæggelse. Dette indlæg vil blive fulgt op af en lignende beretning i … Continue reading Hvis skyld er det egentlig?

Det israelske valg og den nye fredsbevægelse

Valgkampen i Israel er i fuld gang og med den også de mange analyser af hvad resultatet vil blive og betyde for den nærmeste og mere fjerne fremtid, både i Israel og det bredere Mellemøsten. Et af de stærkeste emner er muligheden for iransk erhvervelse af nok uran til at fremstille en eller flere atombomber, … Continue reading Det israelske valg og den nye fredsbevægelse

Den(t) aflyste Jul(etræ)!

Afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge (Kokkedal) har ved en afstemning valgt, at det ellers traditionelle juletræ ikke skal arrangeres for bestyrelsens penge i år. Det har tilsyneladende vakt harme rundt omkring i Danmark, især grundet at beslutningen blev taget tre dage efter et Eid (al-Adha) arrangement sluttede, på hvilken der ellers var brugt 60.000 kr. Beslutningen blev – … Continue reading Den(t) aflyste Jul(etræ)!

Fyret for ikke at ville arbejde søndag

En kristen, John Nørlund, er blevet fyret fra sit arbejde i Stark, efter at have afvist at arbejde på søndage. Beslutningen kommer efter at butikken besluttede at holde søndags-åbent og have meddelt sine medarbejdere om dette via en skrivelse, hvor medarbejderne også blev bedt om at underskrive på en accept af, at arbejde søndage eller ikke … Continue reading Fyret for ikke at ville arbejde søndag