Mishnah

Mishnah

Mishnah kommer af det hebraiske ord for ”gentage” (shanahשנה), hvilket også indikerer at Mishnah oprindeligt blev lært ved at gentagelse indtil man kunne den udenad. Mishnah, også kendt som udlægningen af Torah she-be’al peh (Læren som er i munden) den mundtlige Torah.

Mishnah, som vi kender den i dag, blev redigeret og samlet på skrift af Rabbi Yehudah haNasi omkring år 200 alm. tid., men der har muligvis været andre samlinger, da den nogle steder omtaler en Mishnah haRishonah (den første Mishnah).

Den første omfattende samling af mishnayot (mishnaer) skyldtes Rabbi Akivas martyrdød i 135 ved romernes nedkæmpelse af bar Kochbas oprør. Det blev ulovligt at lære folk i Torahen og mange lærde blev slagtet af romerne. De fik de lærde i Yavneh til at indse, at hvis Mishnah skulle bevares, måtte den nedskrives til senere generationer.

Senere samlinger ser man komme fra akademiet i Ushah (beliggende i den tids Babylon, der var en del af perserriget) omkring år 150.

De var oprindeligt ikke beregnede til at erstatte hukommelsen, men tværtimod at understøtte den.

Senere er der så kommet kommentarer til Mishnah, hvor den mest indflydelsesrige kommentator er Bertinoro fra den sidste halvdel af det 15. århundrede, der fik udgivet sine kommentarer i Venezia 1548-49. De anses som at have samme vægt, som Rashis kommentarer til Talmud.

Mishnahen er skrevet på et folkeligt hebraisk, der ikke har den samme strenge grammatiske opbygning som det bibelske hebraisk, og med låneord fra græsk og latin.

Mishnah er delt op i seks hovedafsnit (S’darim – fra det hebraiske seder, ”orden”), der er delt op i traktater (massichtot – i alt 63), som igen er delt op i kapitler, som endeligt er delt op i paragrafer.

Hovedafsnittende er inddelt efter længden på traktaterne, hvor den længste er skrevet først. Den eneste undtagelse er Brachot i første Seder, som sandsynligvis er ment som indledning (Brachot er hebraisk for ”lovprisninger”)

Når man citerer fra Mishnah, gøres det ved at henvise til traktat, kapitel og paragraf (f.eks. Ber. III, 2).

De seks hovedafsnit med dertilhørende traktater og kapitler er som følger (hvor hovedafsnittet er nævnt som stort, traktaten med navn – emne – antal kapitler og om den findes i Talmud Bavli (B) eller Talmud Yerushalmi (Y)):

Zera’im (om landbrug)
Brachot – ”Velsignelser” Bestemmelser vedrørende liturgien 9 kapitler – BY
Peah – ”Hjørne” Angående spørgsmål om ”hjørnerne på marken” 8 kapitler – Y
Dammai – ”Tvivlsom” Hvordan man skal forholde sig til korn og lignende, erhvervet fra en person man mistænker for ikke at have givet tiende til ypperstepræsterne. 7 kapitler – Y
Kilayim – ”Blanding” Om blanding af kornsorter og krydsninger, forbudt i henhold til Torah 9 kapitler – Y
Sh’viit – ”Syvende” Regler for Sabbatsåret (det syvende år) 10 kapitler – Y
Terumot – ”Gaver” Regler vedrørende offergaver 11 kapitler – Y
Maaserot – ”Tiende” Regler for levitternes tiende 5 kapitler – Y
Maaser Sheni – ”Den anden tiende” Regler vedrørende tiende af afgrøder i Israel 5 kapitler – Y
Challah – ”Dej” Regler om delen af dej der skal gives præsterne. 4 kapitler – Y
Orlah – ”Uomskåren” Regler for frugten fra træer under de første fire år fra de er plantet 3 kapitler – Y
Bikkurim – ”Første-frugterne” De første frugter til Templet 3 kapitler – Y
Mo’ed (om festerne)
Shabbat – ”Sabbatten” Ikke-tilladt arbejde og handlinger på Shabbaten 24 kapitler – BY
Erubin – ”Sammenlægninger” Behandling af teoretiske spørgsmål der kan opstå på baggrund af reglerne vedr. Shabbat, f.eks. angående hvilke grænser der ikke må overtrædes samt hvordan de eventuelt kan udvides 10 kapitler – BY
Pesachim – ”Påskefester” Regler for afholdelse af Påsken 10 kapitler – BY
Shekalim – ”Shekeler” Den årlige Tempelskat 8 kapitler – BY
Yoma – ”Dagen” Regler for Yom Kippur 8 kapitler – BY
Sukkah – ”Bod” Regler for fejringen af Sukkot 5 kapitler – BY
Betzah/Yom Tov – ”Æg/Fest” Regler for forbudt og tilladt arbejde i højtiderne 5 kapitler – BY
Rosh haShanah – ”Nytår” Regler for fejringen af det jødiske nytår 4 kapitler – BY
Taanith – ”Faste” Regler vedrørende faster 4 kapitler – BY
Megillah – ”Rulle” Regler vedrørende oplæsning af Seder Ester under Purim 4 kapitler – BY
Mo’ed Katan – ”Den lille fest” Reglerne for dagene mellem Pesach og Sukkot 3 kapitler – BY
Chagigah – ”Festofre” Regler for ofre givet på de tre pilgrimsfester 3 kapitler – BY
Nashim (Familieret)
Yevamot – ”En broders barnløse enke” Omhandler reglerne for ægteskab med en barnløs svigerinde og omfanget af forbudte relationer vedrørende ægteskab 16 kapitler – BY
Ketuvot – ”Dokumenter” Behandling af medgift og ægtepagt 13 kapitler – BY
Nedarim – ”Løfter” Om afgivelse og ophævelse af løfter, specielt vedrørende kvinder 11 kapitler – BY
Nazir – ”Nasiræer” Regler vedrørende nasiræer-løftet 9 kapitler – BY
Sotah – ”Formodning om ægteskabsbrud” Vedrørende gifte kvinder der er mistænkt for utroskab 9 kapitler – BY
Gittin – ”Skilsmisser” Regler for ophævelse af ægteskabet 9 kapitler – BY
Kiddushin – ”Helliggørelse” Vedrørende ægtestanden 4 kapitler – BY
Nezikin (om civile love og strafferet)
Baba Kamma – ”Den forreste port” Regler for skader på ejendom og personskader 10 kapitler – BY
Baba Metzia – ”Den midterste port” Regler om funden ejendom, kautionering, salg og leje 10 kapitler – BY
Baba Batra – ”Den bagerste port” Regler om fast ejendom og arv 10 kapitler – BY
Sanhedrin – ”Domstole” Regler for domstole, deres procedurer og alvorlige forbrydelser (eventuelt med tilhørende dødsdom) 11 kapitler – BY
Makkot – ”Striber” Regler om personer der begår mened, tilflugtsbyer og forbrydelser med piskning som afstraffelse 3 kapitler – BY
Shevuot – ”Edsaflæggelser” Om edsaflæggelse, både private og ved domstole 8 kapitler – BY
Eduyot – ”Vidnesbyrd” En samling af vidnesbyrd afgivet af rabbinere vedrørende beslutninger taget af tidligere autoriteter 8 kapitler
Avodah Zara – ”Afgudsdyrkelse” Om hedenske ritualer og afgudsdyrkelse 5 kapitler – BY
Pirkey Avot – ”Fædrenes Ord” En samling af etisk og moralsk lære, givet af Tannaim 5 kapitler
Horayot – ”Beslutninger” Om utilsigtet synd grundet fejlinstruktioner fra religiøse autoriteter 3 kapitler – BY
Kodashim (om Templet)
Zevachim – ”Ofringer” Regler for systemet for ofringer i Templet 14 kapitler – B
Menachot – ”Måltidsofringer” Regler for mad og drikkeofringer 13 kapitler – B
Chullin – ”Profane ting” Regler for slagtningen af dyr samt reglerne angående mad 12 kapitler – B
B’chorot – ”Førstefødte” Omkring de førstefødte, både mennesker og dyr 9 kapitler – B
Arachin – ”Vurderinger” Om bedømmelse af den tilsvarende værdi af personer og genstande lovet Templet 9 kapitler – B
Temurah – ”Erstatninger” Om udskiftelse af dyr dedikeret til Templet 7 kapitler – B
Keritot – ”Bortskærelse” Om synder der straffes med ”bortskærelse” (af folket) 6 kapitler – B
Meilah – ”Ejendomskrænkelse” Om vanhelligende behandling af Templets ejendom 6 kapitler – B
Tamid – ”Det fortsatte offer” Beskriver det daglige ritual i Templet 7 kapitler – B
Middot – ”Dimensioner” Om arkitekturen for Templet 5 kapitler – B
Kinnim – ”Fugle” Regler for ofringer af fugle 3 kapitler – B
T’horot (regler for rituel renhed)
Keylim – ”Beholder” Omhandler rituel tilsmudsning af redskaber 30 kapitler
Ohalot – ”Telte” Omhandler tilsmudsning grundet et kadaver 18 kapitler
Negayim – ”Sygdomme” Regler vedrørende sygdomme 14 kapitler
Parah – ”Ko” Regler omhandlende den røde kvie 12 kapitler
Teharot – ”renhedsgrader” Eufemisme for besudlinger der holder til solnedgang 10 kapitler
Mikvaot – ”Bad” Regler for forholdene for bade til rengørelse af rituel urenhed 10 kapitler
Niddah – ”Urenhed ved Menstruation” Regler omhandlende menstruation 10 kapitler – BY
Machshirin – ”Forberedelser” Om væsker som leder for urenheder 6 kapitler
Zavim – ”Personer der lider af flydende væsker” Omhandler urenhed pga. fysiske lidelser 5 kapitler
Tabul Yom – ”Neddykket i løbet af en dag” Om personer der har gennemgået et bad, men ikke har færdiggjort renselsesprocessen før solnedgang 4 kapitler
Yadayim – ”Hænder” Om tilsmudsning af hænderne og hvordan de bliver gjort rene igen 4 kapitler
Uktzin – ”Stængler” Behandling af frugtstængler som ledere for urenheder 3 kapitler
Reklamer

Læg en kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s